SU VŠE se hodlá bránit soudní cestou

7. 6. 2014

Studentská unie VŠE se hodlá bránit soudní cestou vůči lživému prohlášení, které poškodilo fungování naší právnické osoby značnou měrou.

Státní zástupce postoupil trestní oznámení Policii ČR k prošetření

Dne 15. 4. 2014 postoupilo státní zastupitelství podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv, v tomto případě práv Studentské unie VŠE Policii ČR k prověření.

Podání trestního oznámení


Dne 31. 3. 2014 SU VŠE podala na studentské spolky níže podepsané pod lživé prohlášení Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv.

Předžalobní výzva

Dne 31. 3. 2014 právní zástupce SU VŠE odeslal studentským spolkům níže podepsaným pod lživé prohlášení předžalobní výzvu k omluvě za nepravdivé výroky o SU VŠE.

Lži o SU VŠE

Reakce Studentské unie VŠE na „prohlášení proti SU VŠE“

Studentská unie VŠE (SU VŠE) cítí potřebu vyjádření se k „PROHLÁŠENÍ“ některých studentských organizací na VŠE, které značně poškodilo dobrou pověst občanského sdružení Studentská unie VŠE.

V listopadu 2013 bylo sepsáno prohlášení studentských organizací působících na Vysoké škole ekonomické v Praze, ve kterém zástupci studentských organizací proklamují, že se ohrazují proti vzniku SU VŠE, která „chce ekonomicky parazitovat na jméně VŠE, jejích studentů a organizací“. Je zde také zdůrazněno, že SU VŠE má „zavádějící název Studentská unie VŠE a že SU není skutečnou unií“. Navíc, že vznik a existence SU má vytvářet „falešný dojem“, že tato „unie“ zaštiťuje akademickou obec VŠE.
 

SU VŠE toto prohlášení považuje za zcela absurdní, lživé a sepsané bez jakéhokoliv důkazu o pravdivosti těchto tvrzení.

  • SU VŠE založili a vedou studenti Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • SU VŠE v žádném případě neparazituje, nechce a ani nikdy nebude parazitovat na dobrém jménu Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • SU VŠE aktivity pro studenty pořádá zcela zdarma, pouze za podpory školy ve formě zapůjčování prostor, jak je to u ostatních studentských spolků na VŠE běžné.
  • SU VŠE nespatřuje jediný důvod, proč by název Studentská unie VŠE byl zavádějící nebo SU VŠE byla falešná, neboť cílem unie je sdružovat studenty a pořádat aktivity pro studenty VŠE.

 

Toto lživé prohlášení jednoznačně zasáhlo do nemajetkových i majetkových práv, zejména práv spojených s dobrou pověstí občanského sdružení Studentská unie VŠE.

Celý případ jsme předali našim právním zástupcům.
 

Znění prohlášení proti SU VŠE:

My, zástupci studentských organizací na VŠE, se ohrazujeme proti vzniku subjektu, který chce ekonomicky parazitovat na jméně VŠE, jejích studentů a organizací. Tento záměr se zavádějícím názvem „Studentská unie VŠE“ není skutečnou unií. Podle našeho názoru je pouze způsobem, jak vytvářet falešný dojem, že tato „unie“ zaštiťuje akademickou obec na VŠE.

 

My, zástupci vedení studentských organizací na VŠE, jsme se rozhodli pro vytvoření nekomerční, transparentní platformy, která bude prostředníkem mezi studenty, studentskými organizacemi, pedagogy a vedením VŠE. Tento záměr není jen reakcí na současnou situaci, ale vychází z postupného budování kontaktů mezi organizacemi v posledních 19-ti měsících. Domníváme se, že naše dlouhodobá práce pro VŠE a její studenty nám dává schopnost chápat zdejší akademické prostředí a tím i přinést maximální možnou synergii.

 

My, níže podepsaní zástupci studentských organizací na VŠE, vyzýváme současnou tajemnici, paní Ing. Savinu Finardi, Ph.D., k odebrání názvu „Studentská unie VŠE“ současnému subjektu, který není a nikdy nebude skutečnou studentskou unií na VŠE.

Jméno spolku Podepsaný na prohlášení Funkce Web
180 Degrees Consulting Prague Oksana Demydova marketing director 22708839

https://www.180degreesconsulting.org/evropa/prg/?lang=cs

AEGEE Praha Lucie Zágorová vice-president 41186397

https://en.aegee-praha.cz/contacts

Aiesec Praha Libor Uhlík manažer pro marketing studentských stáží 63112647 https://praha.aiesec.cz/kontakty
Business IT Club     Filip Korecký president (Event Manager - dle webu) 22898999 https://bizit.cz/onas?g=contact
Cashflow klub VŠE Jan Skryja Předseda CashflowClub VŠE  22867996 https://www.cashflowklubvse.cz/kontakt
Club 307 Vojtěch Durák president                22762213 https://www.club307.org/index.php?page=kontakt
EKONOM Filip Vostrý zástupce šéfredaktora 26984903 https://www.economix.cz/kontakt
ESN VŠE Buddy System Eduard Cmunt prezident                26631369 https://buddy.vse.cz/web/node/81
Filmový klub VŠE Karin Sejkorová bez uvedení funkce na prohlášení 27025314 https://www.filmacek.net/kontakt
iKnow Club - Apple of Knowledge Martin Světlík viceprezident 22831215

https://www.iknow.eu/o-nas/tym/

Studentský list o.s. David Mynář šéfredaktor             26519003 https://www.ilist.cz/kontakt
Indivisuals Petr Lysý předseda - https://www.indivisuals.cz/
ITEM Management Club VŠE Patrik Borýsek bez uvedení funkce na prohlášení -

https://www.item-vse.cz/

Klub investorů, o.s. Jan Havlíček člen rady 26563967 https://www.klubinvestoru.com/cs/66-vedeni-ki-praha
Klub koučinku Eva Štorková vedoucí klubu - https://www.klubkoucinku.cz/onas.html
Klub podnikatelů Filip Mayer zakladatel a prezident - https://www.facebook.com/KlubPodnikatelu
Klub mladých manažerů ČMA Michal Strapatý člen klubu 00570753 https://www.kmm.cz/kontakt/
Model UN Prague Natalia Gmucová   president                22761365 https://www.praguemun.cz/our-team/
Marketing & Media Club Matyáš Ostříž předseda 01821474 https://www.marketingandmediaclub.cz/
Oikos Praha o.s. Marie Horniecká prezidentka 69056358 https://prague.oikos-international.org/kontakt.html
Studenti pro VŠE    Zuzana Vítková zakládající člen 24164313* https://www.studentiprovse.cz
Studentský klub pro projektové řízení Miloš Lokajíček člen vedení 22754261 https://skpr.cz/o-klubu.html
VAŠE LIGA (VŠ LIGA, o.s.)     Jakub Hojer Správce VAŠÍ LIGY v Praze 26581353 https://www.vaseliga.cz/cz/o-nas/kontakt/

*IČ společnosti Brand New, s.r.o., vlastníka webových stránek.